expat-voorbereiding-begeleiding-banner

Expat Voorbereiding & Begeleiding

Als er één woord in het leven van veel expats, waar ter wereld ook, centraal staat, is dat wel het woord ‘struikelblok’. Tussen sommige landen zijn de cultuurverschillen groot, tussen anderen weer klein, hetgeen niet betekent dat ook de valkuilen kleiner worden. Is het vaak zelfs niet net omgekeerd, zitten veel cultuurverschillen uiteindelijk niet in de details ? Onwetendheid kan de
situatie alleen maar moeilijker maken.

In deze voorbereiding op uw expatriëring worden de cultuurverschillen tussen Nederland en uw land van bestemming onder de loep genomen. Deze op theorie en praktijk gebaseerde training die rekening houdt met uw eigen ervaringen door deze te toetsen aan onze trainingsinbreng, heeft een uitstekende kans van slagen, zeker ook doordat onze trainers zelf in het buitenland gewoond en gewerkt hebben.

Alleen al doordat wij in Nederland bijvoorbeeld zo gewend zijn aan een informeel contact met onze hiërarchie, zijn we verbaasd te ontdekken dat dat in andere landen heel anders ligt, met de gevolgen van dien. Om onze buitenlandse partners te begrijpen, is het cruciaal, af en toe onze ‘eigen culturele bril’ thuis te laten.

En de rest van de familie ?

Verder beschikken wij over een aangepaste training en begeleiding voor de rest van uw familie, die op haar beurt, met andere problemen te kampen krijgt. Wij denken hier vooral aan de opbouw van een sociaal leven in het land van bestemming maar ook aan de kinderen die, zelfs al verwachten wij het tegenovergestelde, er niet altijd in slagen zich automatisch ter plekke in de nieuwe cultuur in te leven. Door vooraf ook aan deze potentiële issues aandacht te besteden, vergroot u de kans van slagen van uw eigen buitenlandse missie aanzienlijk.

  • Internationale trainingen